Hoofd menu

Ons aanbod

egeleiding van het jonge kind in de peuterleeftijd van 2-4 jaar: Tijdens een kort ouder-kindtraject van 3 tot 5 keer kijken wij samen met jou naar het gedrag van je peuter en geven je inzichten in het ‘hoe’ en ‘waarom’. Na een oudergesprek over de ontwikkeling van je kind, krijg je al spelende met je kind van ons handvatten aangereikt en ontstaan er nieuwe vaardigheden. Aan het einde van dit korte, speelse traject ben jij weer in staat om de ontwikkeling van je kind te ondersteunen en begeleiden. Zo heb je de spreekwoordelijke touwtjes weer in handen.
egeleiding van het jonge kind in de kleuterleeftijd van 4-6 jaar: Tijdens een kort traject van doorgaans zo’n 5-7 keer begeleiden we je kind in samenwerking met jou als ouder. In een oudergesprek wordt gekeken naar de ontwikkeling van je kind. Tevens reiken we je concrete handvatten aan, waarmee je onmiddellijk aan de slag kan. Doorgaans vindt er daarna eerst een kort individueel traject plaats waarin je kind onder begeleiding van ons, al spelend nieuwe vaardigheden eigen maakt. Als ouder zie je én hoor je uit én in je omgeving vaak al heel snel allerlei positieve veranderingen. Zijn deze vaardigheden ‘binnen’ dan nodigen we jou uit om, onder onze begeleiding, de eerder aangereikte handvatten spelenderwijs bij je kind toe te passen. Zo wordt het voor jou als ouder mogelijk om je kind blijvend positief te ondersteunen zonder onze hulp.
egeleiding van het basisschoolkind in de leeftijd van 6-13 jaar: Tijdens inleidend gesprek van zo’n 45 minuten kijken wij samen met jou naar de zorgen en vragen die jij over je kind hebt. De begeleiding start met een korte oriëntatieperiode die meestal bestaat uit een observatie op school, een oudergesprek en 2 tot 3 sessies met je kind. Zo wordt de hulpvraag vanuit het kind duidelijk. Afhankelijk van deze hulpvraag wordt coaching, therapie óf, doorgaans het meest voorkomende, een combinatie van beide vormen ingezet. De duur van de hulpverlening is uiteraard sterk afhankelijk van de hulpvraag van je kind, maar kan vaak binnen 8 tot 16 sessies worden afgerond. Een oudergesprek vindt, in overleg, om ongeveer de 5 sessies plaats. Hierin wordt gesproken over de ervaringen en veranderingen die jij bij je kind constateert. Ook wordt er ingegaan op vragen en wordt er gekeken naar het eventuele verdere verloop van de begeleiding. De begeleiding vindt, buiten de schoolvakanties om, meestal wekelijks plaats en duurt 45 minuten.
roepsbegeleiding: Deze behandelmethode bieden we regelmatig als extra mogelijkheid aan. Wij zien deze ondersteuning als een extra verdieping van één van de bovenstaande vormen van begeleiding. Iedere bijeenkomst is geheel uniek en wordt door ons per keer samengesteld. Hierdoor stemmen we geheel en op eigen wijze af op jouw kind binnen én met de groep. In 3 tot 5 bijeenkomsten van 45-60 minuten wordt jouw kind de mogelijkheid geboden om, samen met ons en met leeftijdsgenoten de eerder geleerde (sociale) vaardigheden verder te verstevigen.